Kvalitet & Miljö

Miljöpolicy

I miljöarbetet ska BMS Kranar AB välja metoder och teknik som reducerar resursförbrukningen och bidrar till minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld.

Detta uppnår vi genom att:

 • Känna till och följa relevanta lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.
 • Prioritera leverantörer som visar att de aktivt arbetar med sin egen miljöpåverkan.
 • Höja medarbetarnas kunskaper om miljöfrågor samt kontinuerligt informera om vårt miljöarbete.
 • Hushålla med företagets resurser.
 • Ej bidra till onödiga föroreningar i mark, luft och vatten.
 • Transportera våra fordon på ett miljöeffektivt sätt.
 • Med övergripande och detaljerade miljömål ständigt arbeta med förbättringar av den yttre miljön.

 

Kvalitetspolicy

BMS Kranar AB ska leverera rätt produkt med rätt kvalitet till rätt pris enligt de överenskommelser vi gjort med kunden.

Detta uppnår vi genom att:

 • Vara lyhörda för kundernas krav, behov och förväntningar, så att vi kan  leverera rätt produktkvalitet och god service.
 • Anlita pålitliga leverantörer som förstår våra kvalitetskrav.
 • Följa den tekniska utvecklingen och sträva efter att ha en modern maskinpark.
 • Ha kompetent och utbildad personal som utför arbetet på rätt sätt
 • Ha administrativa rutiner som garanterar intern effektivitet och nöjda kunder.

Vi ska ständigt förbättra vår verksamhet genom att satsa på utveckling, utbildning och erfarenhetsåterföring. I vårt arbete ska vi följa fastställda interna rutiner samt lagar och förordningar.

Offert

Är du intresserad av någon av våra tjänster eller maskiner kontakt:

Region Syd:

Kristian Karkkola
Säljare
Tel:+46 (0) 730-800-471
E-mail: kk@bmskranar.se

Henrik Mårtensson
Projektledare
Tel:+46 (0) 730-833 232
E-mail:: hm@bmskranar.se

Region väst:

Andreas Wiklund
Depåledare
Tel:+46 (0)730-519 126
E-mail: awi@bmskranar.se

Martin Kristiansson
Arbetsledare Tunga lyft
Tel:+46 704-66 70 66
E-mail:: mkr@bmskranar.se