Körplåtar

BMS Kranar körplåtar ger ett säkert underlag att köra på!

BMS Kranar disponerar i dag över mer än 20.000 körplåtar och är därmed Sveriges största uthyrare av körplåtar.

BMS Kranar körplåtar täcker varje behov på arbetsplatsen, etableringar av arbetsplatser, tillfälliga körvägar, överfarter vid schakt och utgrävningar.

 

Plåtstorlek Plåttjocklek Plåtvikt Shackbredd max.*)
1,5 x 3,0 m 14 mm 504 kg 0,3 m
2,0 x 3,0 m 14 mm 672 kg 0,4 m
2,0 x 3,0 m 20 mm 936 kg 0,5 m
2,0 x 3,0 m 25 mm 1200 kg 1,4 m
2,0 x 4,0 m 40 mm 2496 kg 3,0 m

 

Offert

Är du intresserad av någon av våra tjänster eller maskiner kontakt:

Region Syd:

Kristian Karkkola
Säljare
Tel:+46 (0) 730-800-471
E-mail: kk@bmskranar.se

Henrik Mårtensson
Projektledare
Tel:+46 (0) 730-833 232
E-mail:: hm@bmskranar.se

Region väst:

Andreas Wiklund
Depåledare
Tel:+46 (0)730-519 126
E-mail: awi@bmskranar.se

Martin Kristiansson
Arbetsledare Tunga lyft
Tel:+46 704-66 70 66
E-mail:: mkr@bmskranar.se