AV FORSKARE, FÖR FORSKARE

Byggnationen av European Spallation Source (ESS) – ett tvärvetenskapligt forskningscentrumbaserat runt världens starkaste neutronkälla — påbörjades i Lund, Sverige, under sommaren 2014.

Sedan dess varit BMS Kranar i Sverige varit totalleverantör av mobilkranar, eftersom det har skrivits under ett inledande fyraårigt exklusivt avtal med byggföretaget Skanska. Detta väldigt stora arbete inkluderar upp till 16 maskiner som ständigt ska vara i drift på ESS och där de lyfter nästan allt under solen -från betongelement och stålsektioner till vätskebehållare och maskiner.

ESS är ett av de största vetenskapliga infrastrukturprojekten som byggs i Europa under de kommande åren. Utformat för att generera neutronstrålning åt vetenskapen, kommer ESS få forskare inom ett mycket brett fält – allt från biovetenskap, energi- och miljöteknik till kulturarv och grundläggande fysik. ESS byggs vid sidan av världens ledande synkrotrona ljuskälla MAX IV i sydvästra Sverige, medan dess Data Management & Software Center kommer att ligga i Köpenhamn. Det förväntas att det årligen kommer att vara 2000 till 3000 forskare från universitet, institut och industrin som deltar i ESS användarprogram, där de gör bruk av anläggningens breda spektrum av neutroninstrument i sitt sökande efter svar på vetenskapliga frågor.

Organiserat som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur med medlemsländer över hela Europa, byggs ESS som ett samlat, globalt resultat av hundratals forskare och vetenskapsmän – och med hjälp av bland annat BMS Kranar.

ESS samverkar med det internationella forskarsamhället för att säkerställa att instrumentutbudet möter vetenskapens behov och därmed möjliggör morgondagens genombrott. Instrumentkoncept för ESS utvecklas runt om i Europa och anläggningen byggs därmed av forskare för forskare.

Både genom den forskning som ska ske här och byggandet av själva anläggningen, kommer ESS att fungera som en ekonomisk drivkraft för hela Europa. Centret förväntas leverera sina första neutroner före slutet av årtiondet, medan användarprogrammet följer upp i 2023. Europas behov av en avancerad neutronfacilitet med stor prestanda presenterades för 20 år sedan. ESS är ett mellan europeiskt projekt, eftersom det byggs med deltagandet av fler än 15 europeiska länder.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?