BMS-GRUPPEN INVESTERAR I FRAMTIDENS MEDARBETARE

Om man vill ha högkvalificerad arbetskraft, är det nödvändigt att bidra till den löpande utbildningen av framtidens medarbetare som kan ta över när de mer erfarna går vidare till andra jobb eller i pension. Detta är en tankegång som genomsyrar BMS-gruppen.

Överallt inom BMS-gruppen finns det ett stort behov av kvalificerade medarbetare. Därför är det naturligt att alla av koncernens företag väljer att engagera sig i den löpande utbildningen av medarbetare och kunskapen om mångfalden av arbetsinriktningarna som finns inom koncernen.

Varje år har BMS-gruppen ett stort antal anställda som är under utbildning.

BMS Aarhus har som senast haft en ung man anställd som lärling inom kranföraryrket. Han har utbildats till att hantera allt materiel inom avdelningen Aarhus. Efter lärlingstidens slut, har han fått fast anställning och ansvaret för en relativt ny Liebherr LTM 1095-5.1 mobilkran. Hans chef ser detta som ett utmärkt exempel på de konkreta fördelarna med att göra sitt bästa varje dag.

BMS Aarhus har för närvarande tre kranförare på utbildning. Medan en man är 21 år gammal och går på en vuxenutbildning, är en annan 25 år och deltar i ett lärlingsprogram för vuxna, eftersom han redan är utbildad som jordbrukare. Den tredje är 36 år och även han går en vuxenutbildning, eftersom han har en bakgrund som lastbilsmekaniker och har arbetat inom BMS Lift Division under flera år. Slutligen finns det en ung man på 21 som är lärling inom transportyrket med specialinriktning av baxning.

De flesta unga personerna som befinner sig under utbildning inom BMS-gruppen är män – särskilt när det gäller att hantera kranar. För några år sedan anställda BMS København däremot Danmarks första kvinnliga bandkranförare. Medan hon var anställd av ett säkerhetsföretag, kom hon till BMS-gruppen och sökte jobb som kranförare – och efter fyra veckors träning, blev hon en certifierad bandkranförare. Hon har därefter fått internutbildning samt arbetsträning och kan nu hantera en mängd olika bandkranar som BMS-gruppen råder över.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?