BMS PÅ LANDSVÄGEN

Med verkan från november 2016 omfattar BMS-gruppen även det 100 procent ägda dotterbolaget Torben Rafn A/S som hör hemma i Sommersted, i den sydligaste delen av Danmark.

Torben Rafn är ett transportföretag med ett stort antal lastbilar, låga trailers, bäddtrailers och blockvagnsaxlar för modulblocksvagnar, inklusive väsentliga tillbehör som bäddar, tornmoduler, värmebryggor, distanser, vändskivor, rälsbussutrustning och utrustning efter körning. Bolagets kärn kompetens ligger inom fälten för vindkraftverk, lätta transporter, svåra transporter och entreprenadmaskiner.

Företaget grundades 1966. Från början var det primära verksamhetsområdet transport av materiel tillvägbyggen och kalk till jordbruk, men genom åren har det utvecklats till ett mångfacetterat transportföretag med uppdrag i Europa och Mellanöstern. Idag har företaget mer än 2000 kvadratmeter av verkstad och lagringsutrymmen samt ett brett utbud av fordon för alla slags specialtransporter. Verkstaden servar och reparerar den egna utrustningen. Där utförs även mekaniska konstruktioner av tunga transportmoduler för varje enskild uppgift.

Torben Rafn har tillstånd att besikta materiel i enlighet med tyska TÜV-krav.

För lättare transporter har Torben Rafn praktiskt taget ett oändligt antal släpvagnar. Avdelningen som tar hand om dessa transporter, har trailers upp till 30 meter och 35–40 ton samt bäddtrailers upp till 15 meter och 35–40 ton. För transport av tunga objekt använder företaget blockvagnsaxlar för modulära blockvagnar som kan kombineras efter behov. De kan kombineras med utrustning för transport av hög last som till exempel värmebryggor, bäddar med utrustning för transport avlånga laster, såsom vändskivor och tornmoduler / hydrauliska adaptrar. Blockvagnsaxlar för modulära blockvagnar kan byggas på med 1 till 150 axlar an slutna till 3, 4 eller 5-axlade lastbilar med en last kapacitet av mer än 3000 ton.

Torben Rafn transporterar ofta materiel åt entreprenörer, byggföretag, distributörer av entreprenadmaskiner samt jordbrukssektorn. Transporterna omfattar enheter som grävmaskiner, dumprar, lastare och maskinutrustning för rivningsjobb.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?