BRO ÖVER BÖLJANDE VATTEN

Den del av BMS-gruppen som kallas BMS Krangården har praktiskt taget vuxit upp med den danska vindkraftsindustrin. Därför har företaget under årens lopp fått en omfattande kunskap om och erfarenhet av både onshore och offshore uppdrag inom denna del av energisektorn. Trots detta är ett av BMS Krangårdens senaste stora uppdrag inte i en vindkraftpark, utan i samband med det omfattande infrastrukturprojektet Marienholm i Göteborg.

Göteborg har endast en enkelspårig bro för järnvägstrafik över Göta älv. Denna bro får all trafik som är på väg till hamnen i Göteborg, så det är lätt att förstå att en trafikstörning kan vara till stor skada för industrin och hamnverksamheten. En ny Marienholm-förbindelse ska därför byggas för att säkerställa en stabil infrastruktur i Göteborg.

BMS Krangården har hjälpt till att forsla bort gamla brosektioner och föra ny på plats. Beroende på omständigheterna, skedde det antingen med kran, hydrauliska torn eller lastare.

I ett fall utfördes riggning och flytt av en 500 ton tung brosektion med hydrauliska torn.

Vid ett annat tillfälle tog BMS Krangården bort tre gamla bryggsektionerna med hjälp SPMT:er- och samma metod användes när tre nya sektioner som prefabricerats på plats skulle monteras. Den tyngsta av de tre sektionerna vägde 650 ton.

SPMT är en självgående modultransportör med ett stort antal hjul. Dessa fordon används för att transportera massiva föremål som stora brosektioner, materiel för oljeraffinering, maskiner och andra föremål som är för stora eller tunga förlastbilar. Valet av metod baseras på en bedömning av inte minst platsåtkomst,område och last.

Den första Marienholm-bron byggdes 1908 och var på den tiden Sveriges längsta järnvägsbro. Denna metallbro ersattes 1996 av en betongbro – och 2013 la man grundstenen för framtidens Marienholm-förbindelse

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?