ETT ÄKTA NOLLJOBB

Eftersom målet var noll personskador, noll skador på materiel, noll utsläpp i underliggande jordlager och noll kundklagomål, kan vi kalla detta för ett äkta nolljobb. Detta är bakgrunden: Den norska delen av vinyltillverkaren Inovyn skulle genomföra ett större underhållsarbete på klor-/ VCM-anläggningen i Rafnes, sydväst om Oslo. Tillsammans med andra delar av Inovyn-organisationen, levererar anläggningen […]

IDEALISKT BELÄGEN NÄRA KAJEN

Sedan utvinning av fossila bränslen började i den danska delen av Nordsjön för ca 50 sedan, har Esbjerg Hamn varit huvudsaklig bas för Danmarks olje- och gasproduktion. Däremot har Esbjerg, på grund av sitt läge på den danska västkusten, varit ett centrum för transport av gods mellan Danmark och andra europeiska hamnar sedan staden grundandes […]

PÅ ARBETE I BROARNAS LAND

Danmark –BMS-gruppens hemland – består av en halvö och 443 namngivna öar. Av dessa är 74 bebodda och många av dem förbinds med broar. Den sydligaste danska delen av BMS-gruppen är BMS Lolland-Falster – en centralt placerad avdelning med hänsyn till ett flertal spännande byggprojekt för de kommande åren. Projekten omfattar bl.a. den nya Storstrømsbron […]

JAVISST, HERR MINISTER

Att lyfta ner gamla tak och ventilationselement från 63 meters höjd och lyfta upp nya, låter kanske inte som den stora utmaningen. Men för att detta ska kunna ske på ett hotell där alla 497 rum är bokade och konferenslokalerna är fyllda med 2 x 500deltagare – och en av dem är den norska statsministern […]

MÄN PÅ ARBETE DOWN UNDER

Efter att holländska upptäcktsresande fann Australien 1606, övertogs den östra delen av kontinenten 164 år senare av Storbritannien och den första deportationen av straffångar följde i 1788. Från BMS-gruppens perspektiv, kan 2018 läggas till denna historia, för det var året då man påbörjade det första projektet i Australien. Ca 200 km norr om Perth och […]

HÄRUPPE BLÅSER DET ALLTID

I det yttersta nordvästra hörnet av Danmark -närmast till Nordsjön – är starka vindar ofta en påtaglig utmaning. Så var ävenfallet när BMS Krangården skulle byta ut en 80 ton generator som monteratscirka 85 meters upp i luften på ett tvåbladigt Envision-vindkraftverk . Två Liebherr LTM 1750-9.1 mobilkraner med 19meter teleskopisk förlängning, en 45,5 meter […]

MOBILKRAN PÅ JUNGFRUUPPDRAG

Nyligen förvärvade BMS-gruppen ännu en mobilkran från Liebherr – denna gång en LTM 1350-6.1 – och den har fått sin bas hos BMS Kolding. Den nya kranens jungfruuppdrag var att lyfta två transportörer med vardera en längd på 20 meter och vikt på 12 ton upp på två höga silos. För att lösa uppdraget, placerades […]

FRÅN INRE VÄRLDEN TILL YTTRE RYMDEN

Konstmuseet Louisiana, som ligger ca 40 km norr om Köpenhamn, har en speciell plats i hjärtat hos många danskar. Anledningen är att grundaren Knud W. Jensen ville med museets öppnande 1958 skapa en plats där hans landsmän kunde se modern konst. Detta hade ditintills i princip inte funnits på danska museer. Under de följande decennierna […]

LINBANA TILL TOPPEN AV NORGE

Den norditalienska företaget Leitner AG som byggde sin första linbana för passagerartransport redan 1908, har specialiserat sig på att transportera vintersportsentusiaster upp till bergstopparna, lösa trafikproblem i storstäder och göra fritidsaktiviteter ännu mer attraktiva med hjälp av gondolliftar. Leitner AG kontaktades när staden Voss – i mitten av den norska fjorden – skulle hitta en […]

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

Den inre delen av den danska huvudstaden kännetecknas av smala gator. Vanligtvis är tillgängligheten starkt begränsad, särskilt när det gäller nybyggnation och renovering av byggnader. Olika hinder som belysning och ledningar bidrar till utmaningen. BMS København har specialiserat sig på mobila tornkranar som kombinerar mobilkranens flexibilitetmed tornkranens räckvidd. Denna kran typ är speciellt lämplig i […]