DET BLÅSER I VINDEN

Tills nyligen var den lilla sydafrikanska staden Loeriesfontein, 425 km norr om Cape Town, mest känd för sitt Fred Turner-Museum. Museet påminner oss om den resande bibelförsäljaren som 1894 öppnade en dagligvarubutik som staden växte upp kring.

I åratal har den mest slående synen, när man kör genom Loeriesfontein, varit en grupp på mer än dussinet av små vindkraftverk som byggts i närheten av Fred Turner-museet. Nu har däremot stadens siluett förändrats dramatiskt: Som en del av den senaste tidens vindkraftsavtal i Sydafrika, levererar Siemens 157 vindkraftverk för projekt Khobab, Noupoort och Loeriesfontein.

BMS Heavy Cranes harhjälpt till att resa 61 vindkraftverk vid Loeriesfontein, varje med en kapacitet på 2,3 MW. När de är anslutna till stamnätet kommer vindkraftparken förse 120 000 hushåll med energi. Loeriesfontein-projektet bygger på SiemensSWT-2.3-108 vindkraftverk med en rotordiameter på 108 meter och torn med en navhöjd på 99,5 meter.

Förutsatt att vädret var bra, kunde monteringen av ett 100 meter högt vindkraftverk ske på en enda dag. Själva förfarandet var däremot ganska komplicerat, eftersom de tre 53meter långa, glasfiberarmerade epoxibladen anslöts till rotorn på marken innan lyft. I samband med det, krävdes det en samtidig insats av två kranar, eftersom den ena lyfte upp den monterade rotorn, medan den andra guidade rotorn till rätt position.

BMS Heavy Cranes team i Loeriesfontein bestod av två europeiska och tre sydafrikanska kranförare, en europeisk kranledare, tre riggare från Sydafrika, en HR-chef och projektledare.

Efter Loeriesfontein fortsatte BMS Heavy Cranes till Khobab Wind Farm som består av 61 vindkraftverk från Siemens.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?