ETT ÄKTA NOLLJOBB

Eftersom målet var noll personskador, noll skador på materiel, noll utsläpp i underliggande jordlager och noll kundklagomål, kan vi kalla detta för ett äkta nolljobb.

Detta är bakgrunden:

Den norska delen av vinyltillverkaren Inovyn skulle genomföra ett större underhållsarbete på klor-/ VCM-anläggningen i Rafnes, sydväst om Oslo. Tillsammans med andra delar av Inovyn-organisationen, levererar anläggningen råmaterial till så skilda industrisektorer som fordonsindustrin, bygg och anläggning, färg och lim,sjukvård och medicin, personlig vård, pappersmassa och papper, textil och vattenbehandling. Eftersom Kranringen har betydande expertis av planering och genomföring av kran- och lyftuppgifter inom processindustrin, valde Inovyn att lägga arbetet i denna del av BMS-gruppen.

Uppgifterna hos Inovyn var verkligen mycket omfattande. Under en period på fyra veckor hade Kranringen nästan 50 anställda som arbetade med allt från mobilkranar och lastbilar till lastare, gaffeltruckar och riggning. Jobbet började med att man planerade lyften och garanterade efter levnad av regulatoriska krav för lyftuppgifter. Därefter togs totalt 9 kranar från 40 till 500 ton i bruk och personalen utbildades inom säkerhetsregler för att på bästa sätt kunna bidra till ett säkert och effektivt genomförande av projektet.

Under hela processen hade Kranringen en nära dialog med Inovyn för att säkerställa en effektiv och bra resursanvändning. På grund av ett utmärkt samarbete mellan Kranringen och företagets underleverantörer, slutfördes uppdraget med stor säkerhet och av bästa kvalitet.

Bland annat gick det konkreta uppdraget ut på att ersätta ett brännarmunstycke på 76 meters höjd, lyfta av värmeväxlare på upp till 50 ton, lyfta av kokare och ventiler, samt ett stort antal logistiska uppgifter som utfördes med gaffeltruckar och lastmaskiner.

Hos Inovyn råder det inget tvivel om att det goda resultatet kan hänföras till en dedikerad och högkvalificerad arbetskraft som alla bidrog med en god stämning och professionell expertis.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?