FRÅN INRE VÄRLDEN TILL YTTRE RYMDEN

Konstmuseet Louisiana, som ligger ca 40 km norr om Köpenhamn, har en speciell plats i hjärtat hos många danskar. Anledningen är att grundaren Knud W. Jensen ville med museets öppnande 1958 skapa en plats där hans landsmän kunde se modern konst. Detta hade ditintills i princip inte funnits på danska museer. Under de följande decennierna hjälpte Knud W. Jensen genom intensiv utställningsverksamhet danskarna att möta konst.

Grundaren ville att Louisiana skulle vara ett hem för modern dansk konst. Efter några år bytte Knud W. Jensen dock inriktning, och istället för att vara en samling av konst från sitt hemland, utvecklades Louisiana till ett internationellt museum med många internationellt kända verk.

Om inte dessförinnan, har Louisiana nu också blivit ett älskat barn av flera anställda på BMS København. Anledningen är att museet behövde extern hjälp vid installationen av den polsk-tyska konstnären Alicja Kwades verk ”Pars Pro Toto” som består av åtta sfärer huggna i sten. De skulle placeras på en yta i Louisianas trädgård. Givetvis efter konstnärens instruktioner och i enlighet med strikta säkerhetsbestämmelser. Sfärerna är en del av utställningen ”Månen – från den inre världen till den yttre rymden”.

Inledningsvis riggade BMS København en 500 tons mobilkran med 165 ton ballast och 49 meter vipp. Sedan la man ut åtta körplattor i parken – och slutligen en 110 ton-meter lastbilskran med en vikt på 26 ton och lyfträckvidd på 50 meter. Lastbilskranen hade sedan uppgiften att lägga ut ytterligare 30 körplattor för att möjliggöra en längre körsträcka i parken. När dessa förberedelser var klara, lyfte mobilkranen de åtta sfärerna till lastbilskranen som sedan kunde transportera dem till sin plats.

När alla sfärerna var på plats, skulle BMS København utföra hela proceduren igen. Men nu i omvänd ordning. Allt gick enligt planerna. Konstverket kom på plats och trädgården återgick till det normala i tid för öppnandet av utställningen.

Under årens lopp har Louisiana uppnått en position som en av världens mest respekterade utställningslokaler och lockar utställningar och konstnärer i en omfattning som få museer kan matcha.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?