FRÅN STORA BROSEKTIONER TILL KASSASKÅP

När BMS Maskintransport grundades under mellankrigstiden, arbetade företaget huvudsakligen med transport av sten och kalk. Under det senaste halvseklet har BMS Maskintransport däremot specialiserat sig på intern och extern transport av maskinutrustning samt lagring, packning / förvaring, demontering och montering av produktionsanläggningar. Oavsett om det gäller en säker flytt av ett kassaskåp eller brosektioner på flera hundra ton, klarar BMS Maskintransport uppdraget.

Nyligen hjälpte BMS maskintransport en dansk kund som ville flytta sina produktionsanläggningar till Polen. Uppdraget gick ut på att flytta och montera en 57 ton tung press utifrån kundens krav avseende säkerhet, minimalt produktionsstopp och snabbleverans.

BMS Maskintransport levererade en totallösning som övervakades av samma projektledare från börjantill slut. Kortfattat var detta hans övergripande ansvar:

Nedmontering och lastning av pressen på en lastare i Danmark. Lyftet skulle ske genom en öppning i taket och utfördes av BMS Mobilkraner i samarbete med BMS-gruppens ingenjörsavdelning.
Transport från Danmark till Polen. Pressen lades på sidan och förankrades med speciella transportbeslag. Lösningen reducerade transportkostnaderna med cirka 60 procent.

Det polska företaget BMS Kran stod för avlastning i Polen. Även här ansvarade BMS-gruppens ingenjörsavdelning för planering av lyftet samt styrkande handlingar.

Eftersom det bara fanns en enda kontaktperson under hela processen, märkte kunden aldrig att jobbet faktiskt utfördes av fem delar inom BMS-organisationen: BMS-gruppens ingenjörsavdelning, BMS Mobilkraner, BMS Transportdivision, BMS Kran i Polen och, inte att förglömma, de erfarna riggarna från BMS Maskintransport.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?