FRÅN VATTEN TILL VINDKRAFT

1967 fanns det inget annat än vatten – idag finns staden Lelystad där med 75 000 invånare. I februari 2016 fanns det inga 4 MW vindkraftverk här – idag har Lelystad den senaste Enercon prototyp E-126 EP4.

Eftersom företaget bildades först 2011, har BMS Krane inte haft något att göra med grundandet av Lelystad – en stad byggd på utvunnen mark på botten av den tidigare Zuiderzee i Holland. Däremot har den tyska delen av BMS-gruppen haft ganska mycket att göra med de nya Enercon-installationerna, eftersom detta är företaget som har hjälpt till att få både betongtorn och blad på plats, på den första upplagan av den nya 4 MW-plattformen.

Medan BMS Krane använde en Liebherr LG1750 mobil tornkran för uppdraget i Lelystad, arbetade en annan av bolagets bandkranar i Hallschlag i Tyskland. Här – nära gränsen mellan Tyskland och Luxemburg – hjälpte BMS Krane med lyft av betongtorn och blad fören annan Enercon-installation. Samtidigt tog en tredje kran hand om betongtorn och blad i Heinzenbach innan de transporterades vidare till ett jobb iWeißenfels, ca 30 km söder om Halle.

Andra Enercon-projekt i Tyskland har genomförts på platser som Gagel, Güstow, Holzhausen och Rüssen –och BMS Krane fick kontrakt för att förse Enercon med två bandkranar under hela 2017.

Den tyska vindturbintillverkaren Enercon grundades för ca 30 år sedan. Det förstavindkraftverket på 55 kW utvecklades 1984 — och nyligen introducerade företageten 4 MW-plattform som kombinerar innovativ teknik och intelligent modulärdesign för ökad effektivitet och tillförlitlighet. Idag har Enercon mer än 37procent av marknadsandelarna i Tyskland och på global nivå är marknadsandelen mer än fem procent. _Det innebär att Enercon nu är världens sjätte största vindturbintillverkare.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?