HÄR MÖTS TRAFIKEN

Inrättandet av en dubbelspårig, elektrisk järnväg mellan Köpenhamn och Ringsted som igger ca 70 km sydväst om den danska huvudstaden är i full gång. Den nya linjen förbereds för persontåg med hastigheter upp till 250 km / t och kommer att vara den första i landet som kan användas för höghastighetståg.

Som en del av konstruktionen av den nya linjen, bygger man Køge Nord Station ca 45 km sydväst om Köpenhamn. Här kommer motorvägen, S-tåget och framtida höghastighetståg att mötas – och därmed skapas en regional knutpunkt som naturligtvis är en självklar plats för storskaliga park-and-ride-anläggningar. Køge Nord Station ska främja järnvägstransporterna i Danmark och göra det möjligt för alla passagerare att byta från en transportmetod till en annan.

En betydande del av Køge Nord Station består av en 225 meter lång gångbro som olika BMS-avdelningar under en lång tid har varit involverade i att ta fram. Under 2017 fanns där alltså tre stora kranar från BMS Krangården som utförde ett flertal koordinerade balettföreställningar när de balanserade broelementen på plats.

Tillsammans med BMS København tog de även hand om transport, lyft och placering av tillfälliga stöd för de sex stora stålsektionerna, samt monteringen av alla trappor och hissar över järnvägsspår och vägar. BMS-gruppens ingenjörsavdelning var också mycket involverade i projektet, eftersom denna del av verksamheten bistod med planeringen av lyft samt transporter. Detta för att garantera en hög säkerhetsnivå och kvalitet för alla BMS-anställda och partners. Dessutom stod ingenjörerna för designen av fyra ståltorn som användes för att hålla fast brosektionerna på sju meters höjd, medan de svetsades samman till en lång bro. Konstruktionen av brosektionerna gjorde elementen extremt känsliga för vind och därför fanns det stora krav avseende stödtornens stabilitet och styrka.

Var och en av brosektionerna vägde mellan 120 och 170 ton och hade en längd av 35 till 45 meter samt ett tvärsnitt av 9,7 x 6,6 meter.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?