HÄR UPPE KRÄVER JOBBET RÄTT PERSON

Cirka 650 kilometersöder om polcirkeln ligger skärgårdsön Hitra. Det är den sjunde största ön vid det norska fastlandet. Här restes 24 vindkraftverk i 2004 och sedan dess har Hitra Wind Park utökats med ett motsvarande antal vindkraftverk som ger en total produktionskapacitet på upp till 300 GWh. Det motsvarar förbruket av cirka 15 000 hushåll.

Hitras vindkraftverkägs av Statkraft, ett internationellt ledande företag inom vattenkraft och Europas största producent av förnybar energi.

Då och då måste vindkraftverken servas – och det är ett uppdrag som utförs av personal och materiel från BMS Lifte. Sedan början av 1980-talet har BMS haft ett nära samarbete med vindturbintillverkare kring montering och underhåll av vindkraftverk över hela världen.

Under åren har BMS ansvarat för vindkraftverk på land och till havs. Dessutom har företaget ansvarat för hantering av alla slags vindturbinkomponenter i hamnarna.

Alla jobb på ett vindkraftverk är krävande, men uppgiften på Hitra är i en klass för sig själv. Parken ligger inte bara långt ifrån i stort sett allt – till exempel fick man anlägga 20 kilometer ny väg för att nå fram till platsen där det första vindkraftverket skulle resas. BMS anställda som arbetar på den här platsen måste vara stöpta i en viss form: Ett jobb varar ofta upp till fyra månader och det krävs en speciell person för att arbeta ensam i en lift som befinner sig 100 meter upp i luften.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?