HÄRUPPE BLÅSER DET ALLTID

I det yttersta nordvästra hörnet av Danmark -närmast till Nordsjön – är starka vindar ofta en påtaglig utmaning. Så var ävenfallet när BMS Krangården skulle byta ut en 80 ton generator som monteratscirka 85 meters upp i luften på ett tvåbladigt Envision-vindkraftverk .

Två Liebherr LTM 1750-9.1 mobilkraner med 19meter teleskopisk förlängning, en 45,5 meter rörlig, frigående jibb och ensuperlift användes för jobbet. Det tog bara en dag att resa 750 tons kranarna -och innan detta skedde, lossade BMS Krangården den nya generatorn från ett kustfartyg. För denna del av projektet använde man två medelstora kranar.

Den gamla generatorn skulle tas ner i en vissvinkel och det fanns motsvarande krav för monteringen av den nya utrustningen.Därför var det nödvändigt att arbeta med två inbyggda hydraulkolvar för attjustera materialets lutning under lyft.

På grund av vindkraftverkets läge nära havet – och med tanke på en fast arbetsstation – var BMS Krangårdens arbetsyta ganska begränsat och uppgiften krävde därför betydande teknisk planering. Bland annat var det nödvändigt att modifiera området kring vindkraftverket med sandbelagda ramper och körplattor innan kranarna kunde styras på plats.

BMS Krangården hade ett flertal medarbetare som var involverade i planeringen av uppgiften, medan kollegor från BMS Heavy Cranes tog hand om den kommersiella kontakten med Envision Energy. Dessutom involverade arbetet personal som var ansvariga för den praktiska verksamheten på hamnen i Thyborøn. Som vanligt, vid storskaliga uppgifter, spelade även BMS Engineering och HSEQ-avdelningen viktiga roller.

Trots att vinden arbetade hårt för att försena projektet, lyckades personalen från BMS att avsluta hela uppgiften inom utsatt tid.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?