HUR FÅR VI IN DEN?

Hur får man in en kran på en bakgård när porten inte är hög nog – och det inte finns någon alternativ väg? Det var utmaningen som BMS Esbjerg stod inför när hotellkedjan Cabinn beställde kranassistans i samband med byggandet av en ny flygel på hotellet i Esbjerg.

Den ursprungliga idén var att använda en 220 tons mobilkran, men det visade sig snabbt att porten skulle orsaka problem både med hänsyn till bredd och höjd. Enbart lastbilen med krandelarna var 70 cm högre än maximala 3,48 meter. Till slut fick uppdraget genomföras med hjälp av en bandkran som endast var 3,22 meter hög – och den transporterades genom porten till bakgården på ett par skenor. På så sätt kunde man uppnå en total höjd av 3,38 meter.

Hotellet i Esbjerg är en del av Cabinn-kedjan som för närvarande består av åtta hotell i Danmark med mer än 2 000 rum. Den nya flygeln i Esbjerg adderar i stort sett 70 rum till deras portfölj.

Det var en dansk ingenjör som fick idén till hotellkonceptet ombord på en färja och grundade Cabinn-kedjan under 1990. Han noterade hur hyttarnas funktionella designsparade utrymme utan att tumma på komforten. Genom att översätta konceptet till fastlandet, ansåg han att det var möjligt att skapa nya slags hotellrum för ett helt annat pris. Hans plan var att öppna hotell på centrala platser i städerna, där fastighetspriserna ofta är mycket höga, men att göra rummen lite mindre för att på så sätt hålla låga priser för varje rum.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?