IDEALISKT BELÄGEN NÄRA KAJEN

Sedan utvinning av fossila bränslen började i den danska delen av Nordsjön för ca 50 sedan, har Esbjerg Hamn varit huvudsaklig bas för Danmarks olje- och gasproduktion. Däremot har Esbjerg, på grund av sitt läge på den danska västkusten, varit ett centrum för transport av gods mellan Danmark och andra europeiska hamnar sedan staden grundandes 1868. Idag är det ett internationellt, mångtrafikerat transportcentrum med mer än 200 företag och 10 000 anställda som serverar den skandinaviska hamnen mot resten av världen.

BMS Esbjergs faciliteter är idealiskt placerade med kort avstånd till kajen. På grund av möjligheten för snabb utryckning, kombinerat med en stor kunskap inom hamnrelaterade uppgifter, har BMS Esbjerg varje vecka ett stort antal uppdrag i hamnen.

Nästan alla BMS-kranar i Esbjerg är specialutrustade med avtagbar förarhytt. Något som gör dem särskilt lämpliga för hamnjobb.

Nedan är bara några exempel på alla olika jobb som BMS Esbjerg utför i hamnen:

  • Lastning av potatis åt Blue Water Shipping, ett danskt företag med uppdrag inom transportlösningar till lands, havs och i luft, genom kontor, ombud och partners över hela världen
  • Lastning av utrustning åt fullserviceleverantören Jutlandia Terminal, en del av Lauritzen-gruppen som tar hand om alla leveranser för utvinning och produktion i Nordsjön
  • Lossning av rör åt Niels Winther Shipping som är ett ledande distributionsföretag med fokus på maritimassistans, logistik och länkade försörjningslösningar.

    I samarbete med företagen i hamnen, bidrar BMS Esbjerg till att nå EU-kommissionens mål: År 2050 ska hälften av alla godstransporter på sträckor över 300 km ske via järnväg och sjöfart.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?