KÄNDA LANDMÄRKEN

På 1200-talet byggdes ett slott med vallgrav i det som idag är byn Kurzen Trechow, i kommunen Bernitt, ca 40 km sydväst om den tyska hamnstaden Rostock. Under århundraden var området framför allt känt för slottet, men nyligen har det upprests markanta landmärken i form av fyra vindkraftverk.

I likhet med ett stort antal andra vindkraftverk i Tyskland, har dessa fyra rests med hjälp av BMS Krane, den tyska delen av BMS-gruppen. Medan de flesta av BMS andra vindkraftsverksuppdrag i Tyskland har involverat relativt få liftar per vindkraftverk, har tillvägagångssättet varit lite annorlunda i detta fall.

Här har tillverkaren nämligen levererat maskinhuset i fyra delar för montering på mark före lyft. Dessutom har tornen konstruerats på ett alternativt sätt som innebär fler liftar per vindkraftverk.

Monteringen av de fyra väderkvarnarna i Kurzen Treschow och Bernitt utfördes med en Liebherr LR1600 bandkran och en Liebherr LTM 1200 mobilkran. LR 1600 är en 600 tons tornkran, en modell som normalt används när en vanlig teleskopisk bomkran inte har tillräcklig lyftkapacitet. När det gäller LTM 1200 är det en 200 tons teleskopisk bomkran.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?