KÖPENHAMN BLIR GRÖNT

Amager ResourceCenter (ARC) är en integrerad del av den danska huvudstaden och omvandlar avfall till energi, näringsämnen och nya material. ARC tar emot och bearbetar avfall från över en halv miljon invånare och 45 000 företag och de levererar el och fjärrvärme till ca. 150 000 hushåll.

Med byggandet av avfall-till-energi-anläggningen, Amager Bakke, skapar ARC en mångfunktionell, social och kulturell anläggning med betoning på hållbarhet. Det är en av världens mest miljövänliga och effektiva anläggningar som kommer att höja ribban både i Danmark och internationellt. Amager Bakke förväntas utvinna 25 procent mer energi från avfall, av sevärt reducera NOx-utsläppen och minska CO2-utsläppen med mer än 100 000 ton.’

Den här typen av kranaruppställs och lyfter utan stödben. Samtidigt kande transportera gods och är därmed flexibla och snabba på byggarbetsplatsen. Exempelvis lyfte en av de sju BMS-bandkranarna på platsen en 37 meter högrökgasskrubber med en diameter på 6 meter och vikt på ca 70 ton. Med krokar och redskap var den totala vikten nära 90 ton.

Amager Bakke kommer att ge invånarna i huvudstadsregionen ett nytt fritidsutflyktsmål, eftersom anläggningen är utformad som en kulle och taket är tillgängligt för allmänheten. Med en höjd av 85 meter blir det ett unikt, grönt landmärke som kommer att vara Köpenhamns högsta ’berg’ och besökarna kommer bland annat hitta en skidpist, klättervägg, grön löpbana och ett kafé.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?