LÄMNA ÖVER BETONGELEMENTEN TILL BMS

BMS Kranbil utför ett lyft på en byggarbetsplats

För Danmarks del ledde en minskad byggaktivitet under andra världskriget till allvarliga bostadsbrister. Eftersom de flesta byggnationerna skedde på traditionellt sätt, fanns det även brist på kvalificerad arbetskraft – och problemet löstes först med industrialiseringen av byggnationer runt 1950.

Montering av betongelement introducerade industriellt tillverkade delar inom byggbranschen. Fördelarna med denna typ av konstruktion är en reducering av det manuella arbetet och faktumet att elementen kan tillverkas industriellt, borta frånväder och vind. Dessutom kan byggnader resas och färdigställas på kortare tid än med konventionella byggmetoder.

Traditionellt harnackdelen med montering av betongelement varit hanteringen av dem, men här har BMS avsevärt bidragit till en reducering av problem.

Under åren har BMS byggt upp en avsevärd kompetens inom montering av allt från de minsta till de största och mest komplicerade delarna.

Montering av betongelement och projektuppdrag av denna typ sker vanligtvis med hjälp av mobilkranar upp till 250 ton, medan lastbilskranar utför ad hoc-uppgifter. BMS-gruppen har också lastare, körplåtar och personal för riggning. Montering av betongelement kan pågå från knappt ett par timmar till långtidsuthyrdutrustning och personal för 12 till 24 månader. För riktigt stora och långvariga jobb använder BMS mestadels bandkranar.

Det kräver mängder av planering för att organisera montering av betongelement, få utrustningen att vara så produktiv som möjligt och använda optimal materiel vid varje delmoment. Det är BMS arbetsledare som granskar ett visst jobb innan maskiner och personal sätts i arbete.

Alla BMS-kranar är försedda med två block, så de kan vända element i luften oavsett om de väger ett eller 40 ton.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?