LINBANA TILL TOPPEN AV NORGE

Den norditalienska företaget Leitner AG som byggde sin första linbana för passagerartransport redan 1908, har specialiserat sig på att transportera vintersportsentusiaster upp till bergstopparna, lösa trafikproblem i storstäder och göra fritidsaktiviteter ännu mer attraktiva med hjälp av gondolliftar.

Leitner AG kontaktades när staden Voss – i mitten av den norska fjorden – skulle hitta en ersättare för Hangursbanen. Denna linbana hade sedan monteringen 1963 transporterat ett stort antal skidåkare till och från skidområdena norr om Voss. Hangursbanen som också var i drift under sommarmånaderna, utvecklades till en central del av stadens infrastruktur och det fanns ingen tvekan om att det skulle inrättas en ny linbana när den ursprungliga stängdes 2015.

Vid slutet av 2017 ombads Kranringen AS – den norska delen av BMS-gruppen – att lämna ett anbud för kranarbetet i samband med etableringen av den nya Hangursbanen. Ägarna uppskattade Kranringen AS rekommendationer, bland annat avseende lyft i närheten av och över en järnväg med betydande trafik under 24 timmar av dygnet. Däremot hade Bane NOR, det statliga företaget som ansvarar för Norges nationella infrastruktur inom järnvägssektorn, vissa reservationer och det krävdes nya beräkningar.

Efterföljande har Kranringen AS använt en 130 tons mobilkran på bergsidan för att montera de nya mastarna för linbanan, medan man på toppen av berget har använt den för att installera toppstationen. Vid den nedre stationen använde Kranringen AS en 220 tons mobilkran.

Delen av monteringsarbetet som krävde att man korsade järnvägen utfördes på natten, för att orsaka så lite problem som möjligt för tågtrafiken.

Den näst sista delen av arbetet i Voss omfattade byggandet av en restaurang i närheten av toppstationen. Projektet ska avslutas till sommaren 2019 – och innan dess, är den sista uppgiften för Kranringen AS att få 130 tons mobilkranen säkert ner från bergets topp, när snön har smält

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?