NORDSJÖN ÄR MYCKET MER ÄN OLJA

Havsbaserad vindkraft förväntas spela en nyckelroll i Belgiens framtida energiförsörjning på så sätt att den i 2025 ska stå för ca 10 procent av det totala energiförbruket.

En av de havsbaserade vindkraftparkerna som kommer att leverera el till det belgiska nätet är Norther med totalt 44 vindkraftverk och en maximal kapacitet på 370 MW. Denna park ligger i belgiska Nordsjön ca 25 km från hamnen i Zeebrugge.

Ägarna till Norther har stor erfarenhet av att utveckla projekt som baseras på förnybara energiformer: Den belgiska energiproducenten Eneco Wind Belgium SA, den holländska producenten och distributören av el, naturgas och värme Elicio NV samt Diamond Generating Europe Limited. Det senare är ett bolag som ägs av Mitsubishi Corporation, som driver förnybara och energieffektiva anläggningar i Europa och Mellanöstern.

BMS Heavy Cranes påbörjade sin del av projektet i hamnen i Vlissingen i Holland under hösten 2018. Här fokuserade företaget främst på hantering i hamn och montering av vindturbiner till havs, lossning av turbinkomponenter från fartyg, transport av turbindelar för lagring, montering av turbintorn och transport av turbinkomponenter från lager till lossningsplatser.

Involverat i arbetet, som förväntas sträcka sig över ungefär nio månader, är utrustning såsom en Liebherr LR11350 med 1 350 ton kapacitet, en Goldhofer självgående modulär transportör (SPMT) med 24 axlar samt vändverktyg och ett stort antal containrar för utrustning, personal och verktyg. Teamet i Vlissingen består av platsledning, kranhandledare, kranförare, SPMT-handledare och SPMT-operatörer som arbetar i skift under fem till sex dagar i veckan – med nattskift när det behövs.

Northers havsbaserade vindkraftpark blir Belgiens största projekt av detta slag. Vid full drift under 2019, kommer parken att generera tillräckligt med hållbar energi för att möta behoven av nästan 400 000 bostäder.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?