SNABB TILLVÄXT I SVERIGE

Göteborg – Sveriges näst största stad som fyller 400 år i 2021 – växer snabbt. Staden har lanserat en omfattande utvecklingsplan till 2035 som ska ge plats åt cirka 700 000 invånare. Det är 150 000 fler än idag. Det innebär nya bostadskvarter på gamla industriområden, en tätare stadsplanering och utveckling av jobb, skolor, butiker och grönområden. Parallellt med detta sker en kontinuerlig expansion av Göteborgs hamn som är den största i Norden.

För att hålla takt med utvecklingen i Göteborg, etablerade BMS Kranar en filial här i 2016. Det hela började med fem kranar och två lastbilskranar – och efter några månader hade den här delen av BMS-gruppen etablerat en riggavdelning med sex anställda. De första månaderna hade BMS Kranar inte någon verkstad i Göteborg, utan fick arbeta i hyrda tält. Härifrån köpte och byggde de första anställda all nödvändig utrustning och i slutet av 2016 kunde BMS Kranar flytta till en mer permanent inkvartering med både verkstad och kontor.

I takt med Göteborgs utveckling är BMS Kranar på gång att utvidga sin verksamhet till andra delar av Sverige. Avdelningen i Malmö som täcker den sydvästra delen av landet – har exempelvis nästan fördubblat antalet kranar och anställda på bara ett år. Detta har skett genom förvärv av ett bolag med fokus på lastbilskranar och investeringar i mobila tornkranar. BMS Kranar har stora förväntningar på detta särskilda verksamhetsområde. Nyligen har BMS Kranar i Malmö etablerat en riggavdelning med åtta anställda.

BMS Kranar förväntar sig att kunna etablera ännu en filial och denna gång i Stockholm. Företaget arbetar däremot redan nu med ett storskaligt projekt i den svenska huvudstaden.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?