Tidigare uppdrag

AV FORSKARE, FÖR FORSKARE

Byggnationen av European Spallation Source (ESS) – ett tvärvetenskapligt forskningscentrumbaserat runt världens starkaste neutronkälla — påbörjades i Lund, Sverige, under sommaren 2014. Sedan dess varit

Läs mer om uppdraget »

SMÅT ER SMUKT

Medan BMS Heavy Cranes har lyft tunnelborrmaskiner mellan olika arbetsplatser vid Köpenhamns tunnelbanelinje under hela 2016, har en helt annan del av BMS-gruppen – Kranexpressen

Läs mer om uppdraget »