Tidigare uppdrag

Byscientistsforscientists l

AV FORSKARE, FÖR FORSKARE

Byggnationen av European Spallation Source (ESS) – ett tvärvetenskapligt forskningscentrumbaserat runt världens starkaste neutronkälla — påbörjades i Lund, Sverige, under sommaren 2014. Sedan dess varit

Läs mer om uppdraget »
Smallisbeautiful l

SMÅT ER SMUKT

Medan BMS Heavy Cranes har lyft tunnelborrmaskiner mellan olika arbetsplatser vid Köpenhamns tunnelbanelinje under hela 2016, har en helt annan del av BMS-gruppen – Kranexpressen

Läs mer om uppdraget »
Agenuinezero job l

ETT ÄKTA NOLLJOBB

Eftersom målet var noll personskador, noll skador på materiel, noll utsläpp i underliggande jordlager och noll kundklagomål, kan vi kalla detta för ett äkta nolljobb.

Läs mer om uppdraget »
Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?