VERKSAMHETEN I SVERIGE TAR FART

Den positiva trenden fortsätter för BMS Kranar AB som är den svenska avdelningen av BMS-gruppen. Detta är särskilt sant för den västra delen av landet runt Göteborg. Där har det under det senaste året varit ett antal projekt med längre varaktighet inom kemi- och oljeindustrin. Nyligen skrev BMS Kranar AB ett avtal för ad-hoc-uppgifter med Preems raffinaderi i Göteborg.

Preem är Sveriges största bränslebolag med en raffineringskapacitet på mer än 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Företaget förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsolja och förnybara energikällor till företag och konsumenter i Sverige och på exportmarknaderna.

BMS Kranar AB:s maskinflotta av kranar i Göteborgsområdet har mer än fördubblats och omfattar nu både mobilkranar och ännu en 400 tons mobilkran. Under 2019 kommer denna del av BMS-gruppen komplettera med lastbilskranar på upp till ca 165 ton meter – och de kommer att vara de enda på marknaden.

Man har beslutat att flytta BMS-avdelningen för brobesiktningsliftar från Ålborg, Danmark, till avdelningen i Göteborg, eftersom den överlägset största marknaden finns här. Med tiden kommer vanliga liftar på 65-70 meters höjd adderas till maskinflottan.

En annat nytt framsteg i Sverige är BMS-gruppens avdelningar för tunga lyft med lokala kontor i Malmö, Helsingborg och Göteborg.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?