HAVSBASERADE VINDKRAFTVERK

Med tiden har BMS-gruppen investerat i de bästa och senaste modellerna av de största kranarna som är särskilt utformade för en effektiv installation och service av havsbaserade vindkraftverk. Dessutom har våra medarbetare en stor erfarenhet av att arbeta med de logistiska utmaningarna och mycket pressade tidsramarna som ofta gäller för havsbaserade vindkraftverk.

I samarbete med världens ledande tillverkare av vindkraftverk, garanterar vi en optimal försörjningskedja – från effektiv hantering i hamnen av alla slags vindturbinkomponenter till transport och lyftjobb på platsen där vindkraftverket ska resas.

Undersiderogcases8 l

Landbaserade vindkraftverk

I mer än tre decennier har BMS-gruppen haft ett nära samarbete med världens ledande vindturbinstillverkare.

TUNGA TRANSPORTER

Vår kärnkompetens omfattar vindkraftverk, lätta godstransporter, tunga transporter och entreprenad maskiner.

VINDKRAFTLÖSNINGAR

Sedan början av 1980-talet har BMS-gruppen samarbetat med världens ledande tillverkare av vindkraftverk.

I NÄRA SAMARBETE
MED DE LEDANDE VINDTURBINSTILLVERKARNA

Anledningen till att BMS-gruppen bildades strax efter slutet av andra världskriget var inte minst för att stödja industrialiseringen av Danmarks byggsektor.

Sedan dess har vi varit en etablerad leverantör samt en stor aktör på de danska byggarbetsplatserna – och under åren har vi utökat vår verksamhet till ett stadigt växande antal länder i Europa.

Onshorewind l

LANDBASERADE VINDKRAFTVERK

I mer än tre decennier har BMS-gruppen haft ett nära samarbete med världens ledande vindturbinstillverkare och därmed ansvarat för montering och service av ett mycket stort antal landbaserade vindkraftverk.

Under årens lopp har vi lyft vindkraftverk på platserna där de skulle resas, samt ansvarat förhantering vid hamndockan och transport av alla slags vindturbinkomponenter. Vårt verksamhetsområde omfattar mottagning och avläsning av vindturbinkomponenter, transport av komponenter för lagring,
lyft och montering av torn, lyft av monterade torn vid hamndockan eller på driftplatsen, samt transport av maskinhus och blad till hamndocka och resningsplats.

I takt med att vindturbinkomponenterna blir större, investerar vi löpande i de bästa och senaste modellerna av de största kranarna som är särskilt utformade för effektiv montering av vindkraftsverk.

GENERERA STRÖM TILL ALLA DELAR AV SAMHÄLLET

Kraftverk spelar en viktig roll i samband med att man ska generera ström åt alla delar av samhället. Ursprungligen använde majoriteten av kraftverk fossila bränslen som kol, olja och naturgas för att generera elektricitet, men idag används i allt högre grad kärnenergi och inte minst förnybara energikällor som sol, vind, vågor och vatten.

För att upprätthålla en stabil försörjning, är det viktigt att nedtiden minskas under byggnation av ett kraftverk – och i synnerhet när det gäller utbyte av komponenter i ett kraftverk som är redan i drift.

Kraftverk består av olika delar, av betydande storlek och vikt, vilket ofta kräver att man använder en särskild utrustning. BMS-gruppen har ett stort urval av utrustning för sådana uppgifter – allt från hydrauliska torn med en lyftkapacitet upp till 1000 ton till trådlyftare för baxningssystem på 4000 ton samt support och baxare för alla slags jobb. Naturligtvis har vi även den erfarna och kunniga personalen som garanterar säkra arbetsförhållanden vid anläggningen. Våra ingenjörer, såväl som våra specialister inom projekt och tunga lyft, är en försäkran om att mycket krävande uppgifter utförs med största fokus på kostnadseffektivitet och säkerhet.

BMS Markets Powerplants l
Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?