EXPERTER SAMLAR KRAFTER

Ganska ofta ser man materiel och personal från olika delar av BMS-gruppen som samarbetar för att lösa en uppgift på det mest effektiva sättet. Detta gäller till exempel i Belfast, där BMS Heavy Cranes och BMS Krangården hade ett nära samarbete under flera månader.

Burbo Bank OffshoreWind Farm ligger i Liverpool Bay på Storbritanniens västkust. Farmen öppnade 2007 och efter bara två år började man planera en expansion. Det första av de 32 nya Vestas V164 8.0 MW vindkraftverken monterades i september 2016 och hade levererats av MHI Vestas Offshore Wind. Detta 50/50 joint venture-projekt innefattade Mitsubishi Heavy Industries Ltd och danska Vestas Wind Systems A/S.

Monteringen av vindkraftverken skedde i Belfast och det var anledningen till att man kunde träffa BMS Heavy Cranes och BMS Krangården där. Medan BMS Krangården levererade en 24-axlig, självgående modultransportör (SPMT), stod BMS Heavy Cranes för en Liebherr LR11350 bandkran.

SPMT’n är ett fordon med ett stort antal hjul. Det används för transport av stora föremål, så som vindkraftverk, brosektioner, materiel åt oljeraffinaderier, maskiner och annan utrustning som är för stor eller tung för lastbilar.

Arbetsuppgifterna i Belfast inkluderade mottagning och lossning av vindkraftverkskomponenter, transport av komponenter för förvaring, lyft och montering av torn på grunderna, lyft och transport av färdigmonterade torn längs dockan samt transport av maskinhus och turbinblad längs kajen.

Beroende på arbetsskift, hanterades material från BMS av ett team som bestod av tre till sex män på kranen och tre till åtta man på SPMT’n. Personalen kom från Danmark, England, Irland och Skottland – och de arbetade från måndag till söndag beroende på lastens ankomst.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?