NU ÄVEN TRÄFLIS I DEN STORA FYREN

DONG Energy är en av de ledande energigrupperna i Nordeuropa och bedriver utveckling, konstruktion och drift av havsbaserade vindkraftverk, genererar el och värme från kraftverk, förser privat- och företagskunder med energi samt producerar olja och gas.

Bland DONG Energysanläggningar hittar man Skærbæk i södra Danmark. Det byggdes 1951 och har i åratal tjänat som ett kombinerat gas- och oljekraftverk. Anläggningen som producerar elektricitet och fjärrvärme skulle byggas om för användning av träflis.

Den nya konstruktionen var en mycket omfattande uppgift som involverade materiel och personal från praktiskt taget alla BMS-avdelningar i Danmark. Under en period hade BMS 12 till 14 kranar på arbetet samtidigt – och alla storlekar var representerade: 60 till 750 ton kranar, 50 till 220 ton lastbilskranar, en 250ton bandkran, en 60 meter mobil tornkran och många riggare.

BMS anlände till platsen i augusti 2015. Under hela projektet organiserade företaget de många och ytterst olika uppgifterna tillsammans med danska och internationella entreprenörer – från metodval och riskbedömning till lyftplaner och samordning mellan entreprenörerna.

Det var många lyft som utfördes – allt från de minsta till mycket stora och komplexa tandemlyft. Alla krävde nog grann planering och timing, eftersom många entreprenörer var beroende av så få störningar som möjligt, och i samband med utmaningarna som var förknippade med kranjobben. Exempelvis skulle två gigantiska ångtrummorlyftas 45 meter och placeras ovanpå verkets kokare. Ångtrummorna, som utsöndrarvatten och ånga som bildats i flispannorna, väger 85 ton och är 18 meter lång. De har en diameter på två meter, är konstruerade av 10 cm tjockt stål – och lyftes på plats av en 750 tons kran.

BMS hade en arbets ledare på plats under hela byggtiden som bland annat presenterade varje planerat lyft vid ett dagligt samordningsmöte med entreprenörer och DONG Energys ledning. På grund av jobbets karaktär, fokuserade de erfarna kranförarna mycket på säkerheten i samband med varje lyft.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?