PÅ ETT HÖGRE PLAN

Liksom många andra internationella flygplatser, är Köpenhamns flygplats nästan alltid föremål för ständig förbättring och expansion.

Ett av de senaste projekten på flygplatsen var bygget av en 100 meter lång och fem meter bred gångbro. Denna fungerar som den direkta kopplingen mellan huvudstadens tunnelbana och säkerhetskontrollen vid Terminal 3. BMS Kruse hjälpte till att sätta bron på plats.

Syftet var att skapa mer utrymme för passagerarna på markplanet i flygplatsens hektiska Terminal 3 – och det skedde genom att etablera en gångbro på första våningen i mitten av terminalen. Bron fungerar även som en genväg för passagerare som går från tunnelbanan till Terminal 2 för att checka in deras bagage.

Danmarks längsta inomhuslokaliserade gångbro är en kritisk komponent i en stor renovering och utbyggnad av terminalen – ett arbete som uppgår till cirka 33,5 miljoner euro (330 miljoner kr).

Det har varit särskilt svårt att bygga bron medan flygplatsen har varit i drift – utan att skapa mer olägenheter för passagerarna än absolut nödvändigt. Tillverkaren av gångbron, det danska stålbolaget Bladt Industries A/S, valde BMS Kruse för att hantera denna svåra uppgift.

Trots stålbrons vikt på cirka 1000 ton, var den maximalt tillåtna golvbelastningen blygsamma 500 kg per kvadratmeter. Därför fick BMS Kruse utforma speciella järnskenor för det här jobbet. Experter inom BMS valde att lyfta gångbrons sektioner med hjälp kabelliftar – och de utvecklade både lyftbalkar och rälssystem för att kunna använda den befintliga stålstrukturen i terminal som stöd.

Under processförloppet visade det sig att flera sektioner av bron var positionerade med nivåskillnader på upp till två meter. Detta innebar att nya stöd för järnskenorna var tvungna att tillverkas snabbt för att arbetet inte skulle försenas. Det visade sig även nödvändigt med extra stöd som behövde omformas. Men trots dessa hinder, utfördes uppgiften tillfredsställande enligt flygplatsen.

Vi fokuserar på en stark lokal närvaro när vi hyr ut utrustning av alla storlekar och för alla slags uppgifter via vårt kontorsnätverk på fyra kontinenter.

Senaste inläggen

Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?